Wycena


Wycena usług archeologicznych


Wycena usług archeologicznych nie jest taką prostą rzeczą. Składa się na to wiele czynników. Dlatego też wszystkie usługi archeologiczne wyceniane są indywidualnie. Pozwala to przede wszystkim na uzyskanie cen satysfakcjonujących obie strony. Wpływ na wycenę ma lokalizacja inwestycji, zakres prac, oraz decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Dla ułatwienia kontaktu i przyspieszenia wyceny poniżej podajemy rzeczy, które są istotne.


Dla ułatwienia wyceny należy podać w mailu i załączyć:

  • rodzaj inwestycji: np. budowa domu jednorodzinnego, nadzór nad budową przyłączy itp.
  • lokalizację inwestycji: miejscowość, gmina, powiat
  • nr ew. działki wraz z obrębem
  • powierzchnię inwestycji w metrach kwadratowych lub bieżących
  • Plan Zagospodarowania Terenu z projektu budowlanego
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy