Nadzór archeologiczny


Nadzór archeologiczny – czym jest? Czy jest konieczny? Czym się różni od badań archeologicznych? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

nadzór archeologiczny

Nadzór archeologiczny – kiedy to konieczne?

Nadzór archeologiczny jest konieczny jeśli działka objęta inwestycją znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W innym przypadku możliwa jest konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych. Zapis w jakiej strefie ochrony znajduje się działka, można znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/decyzji o warunkach zabudowy. Można również wystąpić o wydanie decyzji o zakresie badań w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Przed przystąpieniem do prac należy jeszcze uzyskać pozwolenie od urzędu konserwatorskiego o tym piszemy – tutaj.

O co w tym właściwie chodzi?

Nadzór archeologiczny jest to obecność i kontrolowanie prac ziemnych przez archeologa podczas prowadzenia prac ziemnych przy danej inwestycji. Archeolog sprawdza układ warstw geologicznych, czy w wykopach nie ma przypadkiem śladów obiektów archeologicznych, konstrukcji lub ruchomego materiału zabytkowego. Sporządza dokumentację fotograficzną z przebiegu prac, wykonuje rysunki oraz sprawozdanie. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne konieczne jest wstrzymanie chwilowo prac w danym rejonie i zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, on wtedy decyduje co trzeba ze znaleziskiem zrobić. Zazwyczaj zaleca wykonanie badań o czym przeczytasz – tutaj.

Ile będę musiał czekać?

Wbrew krążącym powszechnie mitom archeolog nie utrudnia prac, nie wstrzymuje bezzasadnie, ani nie naciąga inwestorów. Większość nadzorów kończy się równo z zakończeniem prac ziemnych. Zależy nam na zadowoleniu klienta oraz sprawnym przeprowadzeniu go przez wszystkie etapy prac wymagające usług archeologicznych. Przecież wiadomym jest, że zadowolony klient na pewno poleci takiego archeologa dalej.

Nadzór archeologiczny – badania archeolgiczne

Czym się różni nadzór od badań? Po pierwsze ceną, koszt nadzoru jest niższy ze względu na mniejszy nakład prac. Po drugie podczas nadzoru prace ziemne wykonywane są, jak nazwa wskazuje, pod nadzorem archeologa, natomiast badania wykonuje archeolog przed rozpoczęciem inwestycji. Więcej informacji o badaniach znajdziesz tu – badania archeologiczne.


Jeżeli potrzebujesz archeologa lub na przykład chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług archeologicznych:

Kontakt do archeologa

Oferta usług archeologicznych

Wycena usług archeologicznych


Obserwuj nas też na:

facebook archeolog
instagram archeolog
youtube archeolog
twitter archeolog