Badania archeologiczne


Badania archeologiczne – chcesz dowiedzieć się więcej na ich temat? Ile trwają, jaki jest koszt? Czy będę musiał czekać latami, aż zbuduję dom? Odpowiadamy poniżej.

badania archeologiczne

Badania archeologiczne trzeba przeprowadzić, gdy na działce na której prowadzona jest inwestycja znajduje się stanowisko archeologiczne lub zabytek archeologiczny. Zapis w jakiej strefie ochrony znajduje się działka, można znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/decyzji o warunkach zabudowy. Można również wystąpić o wydanie decyzji o zakresie badań w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Na terenach objętych jedynie obserwacją archeologiczną zazwyczaj zalecany przez konserwatora jest nadzór archeologiczny. Przed przystąpieniem do prac należy jeszcze uzyskać pozwolenie od urzędu konserwatorskiego o tym piszemy – tutaj.

Badania archeologiczne – na czym to polega?

Badania archeologiczne polegają zazwyczaj na odhumusowaniu przez archeologa terenu pod inwestycję, wykonaniu koniecznych wykopów oraz sprawdzeniu czy znajdują się tam obiekty archeologiczne i jaka jest ich liczba. Od tego też zależy ile takie badania potrwają (o tym piszemy więcej w dalszej części tekstu). Następnie archeolog wykonuje plan terenu badań z naniesieniem obiektów. Eksploruje je i dokumentuje fotograficznie i rysunkowo. Jeśli martwisz się, co się stanie jeśli archeolog podczas badań coś znajdzie – uspokajamy, nie ma co się zamartwiać, wszystkie zabytki wstępnie konserwujemy i oddajemy do najbliższego muzeum. Przy składaniu wniosku o pozwolenie na badania uzyskujemy od muzeum w regionie oświadczenie o tym, że muzeum przyjmie wszystkie zabytki. Po pracy w terenie archeolog sporządza jeszcze tylko sprawozdanie z badań i już tylko wystarczy poczekać na odbiór terenu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Czy to brzmi tak strasznie? Chyba nie.

Ile to właściwie trwa?

No ale co jeśli archeolog coś znajdzie i spędzi na naszej działce rok, albo i więcej czasu? Przecież wujek brata znajomego sąsiada słyszał w pracy jak ktoś mówił, że u niego to archeolog przeciągał pracę przez dwie wiosny. Uspokajamy, większość badań archeologicznych pod np. dom jednorodzinny nie przekracza 1 – 3 dni. Przy dużych inwestycjach faktycznie, takie badania mogą potrwać nawet miesiąc, ale to wszystko zależy od rodzaju stanowiska na danym obszarze oraz powierzchni samej inwestycji. My z naszej strony wykonujemy swoją pracę rzetelnie i dokładanie, ale również staramy się zrobić to jak najszybciej. Wiadomo, czas to pieniądz.

Ile mnie to będzie kosztować?

Jeśli chodzi o koszty, każde badania wyceniane są indywidualnie, wszystko zależy od powierzchni inwestycji oraz zaleceń konserwatorskich. Więcej informacji na ten temat znajdziesz – tu.


Jeżeli potrzebujesz archeologa lub na przykład chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług archeologicznych:

Kontakt do archeologa

Oferta usług archeologicznych

Wycena usług archeologicznych


Obserwuj nas też na:

facebook archeolog
instagram archeolog
youtube archeolog
twitter archeolog